Συστήματα


Οι σύμβουλοί μας είναι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες για τις ακόλουθες τεχνολογίες:

Συστήματα μεταφοράς πληροφοριών

 • Παθητικές υποδομές (δομημένη καλωδίωση/οπτικές ίνες)
 • Ενεργητικές υποδομές (επικοινωνίες δικτύου)
 • Παθητικά οπτικά LAN

Κτιριακά συστήματα

 • Αυτοματισμός κτιρίων
 • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας
 • Οπτικοακουστικά συστήματα και συστήματα τηλεειδοποίησης
 • Κύριο ρολόι
 • Περίπτερα πληροφοριών
 • Δυναμική σηματοδότηση

Ασύρματα συστήματα

 • Ραδιοεπικοινωνίες
 • Δημόσια και επιχειρησιακά ασύρματα δίκτυα
 • Ασύρματα οπτικά δίκτυα ελεύθερου χώρου
 • Κατανεμημένα συστήματα κεραιών

Συστήματα φωνητικής επικοινωνίας

 • Συμβατικά ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα (PBX)
 • Πρωτόκολλο Voice over IP (VoIP)
 • Συντονισμός τοπικών (LEC) και ανταγωνιστικών τοπικών (CLEC) φορέων τηλεπικοινωνίας

Συστήματα μεταφορών

 • Συστήματα οπτικών αναγγελιών πτήσεων (FIDS)
 • Κοινόχρηστα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων επιβατών (CUPPS)
 • Κοινόχρηστα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης (CUSS)
 • Συστήματα ειδοποίησης επιβατών

Συστήματα φυσικής ασφάλειας

 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ACS)
 • Συστήματα βιντεοπαρακολούθησης
 • Έλεγχος αποσκευών, φορτίων και επιβατών
 • Κέντρα εντολών/ελέγχου
 • Κέντρα εκτάκτων επιχειρήσεων (EOC)
 • Ανίχνευση εισβολών
 • Μαζική ειδοποίηση
 • Ανάλυση εικόνας βίντεο
 • Περίφραξη/πύλες
 • Φράγματα/περιστρεφόμενες θύρες

Ασφάλεια πληροφοριών

 • Αξιολογήσεις εσωτερικής ευπάθειας και δοκιμές διείσδυσης δικτύου
 • Αξιολογήσεις εξωτερικής ευπάθειας και δοκιμές διείσδυσης δικτύου
 • Υπηρεσίες και αξιολογήσεις συμμόρφωσης (HIPAA, GLBA, FERPA, PCI DSS, SOX/SAS70)
 • Αξιολόγηση δικτύου και ευπάθειας (ISO17799, NIST 800-Series, etc.)
 • Αξιολόγηση δικτύου και ασφάλειας VoIP και SIP πριν την υλοποίηση
 • Αξιολόγηση δικτύου και ασφάλειας VoIP και SIP μετά την υλοποίηση
 • Αξιολόγηση αρχιτεκτονικής και πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών υποδομών (πολιτικές, πρότυπα, διαδικασίες και οδηγίες, CoBIT, GATE)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού αποκατάστασης από καταστροφή και επιχειρηματικής συνέχειας

Λειτουργικά συστήματα

 • Αυτόματη ταυτοποίηση οχημάτων
 • Αυτοματοποιημένη παρατήρηση καιρού
 • Έλεγχος φωτισμού
 • Διαχείριση στόλου
 • Ψηφιοποιημένη διαχείριση συντήρησης
 • Συστήματα διαχείρισης υποδομών δικτύου και πόρων
 • Ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων

Συστήματα επιχειρήσεων

 • Γεωγραφικές πληροφορίες/Παγκόσμιος εντοπισμός
 • Ολοκληρωμένες οικονομικές και διοικητικές λύσεις
 • Χρονομέτρηση
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργου
 • Συστήματα διαχείρισης εσόδων
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης συμβατικών συμφωνιών
 • Διαχείριση διαθεσίμων/διαχείριση ταμείου
 • Σύστημα ανάπτυξης προϋπολογισμού
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Πρόσβαση χώρου στάθμευσης και διαχείριση εσόδων
 • Διαχείριση εγγράφων
American Association of Airport Executives Airport Consultants Council Airports Council International BICSI Advanced Security Worldwide