Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο.


Κωδικός επιβεβαίωσης:

Alanna Consulting Group, LLC

Ηνωμένες πολιτείες

Κεντρικά γραφεία
10119 Valley Forge Circle
King of Prussia, PA 19406

Νοτιοανατολικό τοπικό γραφείο
11700 Pasetto Lane, Unit 103
Fort Myers, FL 33908

Τηλ.(877) 492-9224
Φαξ (877) 492-9226

Βραζιλία

Rio de Janeiro
+55-2139580937

Ελλάδα

Athens
+30-2111983561

Ηλ. ταχυδρομείο

info@alannaconsulting.com

American Association of Airport Executives Airport Consultants Council Airports Council International BICSI Advanced Security Worldwide