Η ταυτότητα μας


Η αποστολή μας

Να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με το σχεδιασμό, την επιλογή και την υλοποίηση λύσεων πληροφορικής και ασφάλειας, προκειμένου να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς και επιχειρηματικούς στόχους τους.

Εταιρική επισκόπηση

Η Alanna Consulting Group είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία συμβούλων για τον πλήρη κύκλο της ζωής έργων, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή προηγμένων λύσεων πληροφορικής (ΙΤ) και ασφαλείας. Με ιδρυτές ειδικούς του τομέα των επιχειρήσεων, της πληροφορικής και της ασφάλειας, η Alanna Consulting Group έχει εμπειρία στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνολογικών έργων. Με διασυνδέσεις σε όλο το εύρος του τομέα, και με συνδυασμένη σχετική εμπειρία περισσότερων των 35 ετών, μπορούμε να συνεργαστούμε άψογα με τμήματα πληροφορικής, ασφάλειας, μηχανικής, με επιχειρησιακά τμήματα και τμήματα εγκαταστάσεων, με επαγγελματίες εκτός του χώρου της πληροφορικής, αρχιτέκτονες, προμηθευτές και μηχανολογικές εταιρίες, προκειμένου να παράγουμε γρήγορα αποτελέσματα στις επιλεγμένες εργασίες που αναλαμβάνουμε.

Technology and Security
American Association of Airport Executives Airport Consultants Council Airports Council International BICSI Advanced Security Worldwide